Reference

Klijenti

U dosadašnjem radu kompanija Euromont d.o.o. Banja Luka je izvodila radove na više od 140 benzinskih stanica širom Bosne i Hercegovine.

Benzinske stanice:
• NESTRO PETROL A.D.
• IDEAL PETROL D.O.O.
• DUŠANIĆ D.O.O.
• GAGI TRANS D.O.O.
• INTEGRAL INŽENJERING D.O.O.
• KASTANEA D.O.O.
• PARMA TREND D.O.O.
• SUPER PETROL D.O.O.

Plinske stanice:
• NESTRO PETROL A.D.
• IDEAL PETROL D.O.O.
• PARMA TREND D.O.O.
• PETROL
• KRAJINA PETROL D.O.O.
• LIQUIVEC ZOVKO

Skladišta naftnih terminala i TNG-a:
• Naftni Terminal SUPER PETROL
• Naftni Terminal PETI NEPLAN
• Naftni Terminal GAGI TRANS
• Plinski Terminal PLIN PROMET
• Plinski terminal NAFTA GAS

Partneri

Euromont d.o.o. Banja Luka ima ugovor o poslovno–tehničkoj saradnji sa mnogim firmama, a navešćemo samo neke od njih kao što su:

• SCHEIDT & BACHMAN Zagreb (HR)
• ULTRA D.O.O. Zagreb (HR)
• DELTA PETROL Kakanj (BiH)
• TEHNOMONT Brčko (BiH)
• TANK SERVIS Gradiška (BiH)
• EPI Gradiška (BiH)
• EKO TREJD Gradiška (BiH)
• MLADOST TRADE Zvornik (BiH)

 

 

Galerija

Prikazaćemo samo neke od recentnih objekata koje smo opremili s mjernim uređajima i drugom opremom.

img
img
img
img
img
img
img